Στο σημερινό video κάνω την ρουτίνα που ακολουθώ κάθε Πέμπτη στο πλαίσιο της αποκατάστασης μου ,σας δείχνω κάποια βήματα που ακολουθώ στο σπίτι πάω στον θεραπευτή μου για μασάζ και τελειώνω με παγοθεραπεια στο ποτάμι . Εδω

This week on Thrive, we looked into the fast-growing trend of whole-body cryotherapy. It might sound like something out of a Jules Verne tale but the reality is that it’s actually been around for a while. The system was originally developed back in 1978 by Toshima Yamauchi in Japan, but has only recently come into…